تحت پوشش قراردادن جایگاه‏های موجود، احداث جایگاه‏های سوخت کوچک در کشور و ایجاد شبکه سوخت ‏رسانی زمینی
ایجاد برند ایرانی در زمینه سوخت‏ رسانی تحت پوشش قراردادن جایگاه‏های موجود، احداث جایگاه‏های سوخت کوچک در کشور و ایجاد شبکه سوخت‏ رسانی زمینی
در دست اجرا
1396/03/30
1396/04/11
کار فرما
ایجاد برند ایرانی در زمینه سوخت‏ رسانی
تحت پوشش قراردادن جایگاه‏های موجود، احداث جایگاه‏های سوخت کوچک در کشور و ایجاد شبکه سوخت‏ رسانی زمینی

تحت پوشش قراردادن جایگاه‏های موجود، احداث جایگاه‏های سوخت کوچک در کشور و ایجاد شبکه سوخت ‏رسانی زمینی

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه شهید طاهری - پلاک ۸۱

تلفن : ۲۲۶۵۳۶۵۷-۲۲۶۵۱۷۲۸ فکس :۲۲۶۵۳۱۰۱
روابط عمومی : ۲۲۶۵۱۷۱۹

امور سهام : ۲۲۶۵۴۶۹۷ و ۲۲۶۵۴۶۵۸