سخن مدیر عامل

 

 مدیرعامل-99-12-27-2  

 
 

با استعانت از ایزدمنان، برآنیم که در این دوره از مدیریت شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت که یکی از شرکتهای خوشنام سرمایهگذاری پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران میباشد، با پایبندی به اصول و اخلاق حرفه‌ای، رعایت مقررات حاکمیت شرکتی و مدیریت کسب وکار با بهرهمندی از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و متعهد و بر پایه خردجمعی در راستای نیل به اهداف والای سازمانی بیش از پیش بکوشیم و به ثمره آن، افزایش بهرهوری و هم افزایی، ایجاد ارزش افزوده، ارتقاء توانمندسازی، انگیزش کارکنان، تأمین مالی در شرکتهای زیرمجموعه و توسعه سرمایهگذاریهای مولد جدید و به دنبال آن تحقق سودآوری پایدار در جهت حداکثرسازی منافع ذینفعان بهخصوص افزایش ارزش داراییها ومنافع سهامداران دست یابیم.

 

سید احمد روحانی پور

 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

 
 

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه شهید طاهری - پلاک ۸۱

تلفن : ۲۲۶۵۳۶۵۷-۲۲۶۵۱۷۲۸ فکس :۲۲۶۵۳۱۰۱
روابط عمومی : ۲۲۶۵۱۷۱۹

امور سهام : ۲۲۶۵۴۶۹۷ و ۲۲۶۵۴۶۵۸