آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 97/04/16

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 97/04/16
۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۸:۰۲
تعداد بازدید : ۱,۵۵۹
کد خبر : ۶۵

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه شهید طاهری - پلاک ۸۱

تلفن : ۲۲۶۵۳۶۵۷-۲۲۶۵۱۷۲۸ فکس :۲۲۶۵۳۱۰۱
روابط عمومی : ۲۲۶۵۱۷۱۹

امور سهام : ۲۲۶۵۴۶۹۷ و ۲۲۶۵۴۶۵۸