مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت نوبت دوم

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت نوبت دوم

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت که در نوبت اول بدلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران حاضر به دور دوم کشیده شده بود، روز چهارشنبه مورخ 25/04/99 در مرکز همایشهای هتل قلب تهران و با حضور 40.36 درصدی سهامداران تشکیل شد. همزمان، این مجمع به‌صورت برخط نیز برای آن دسته از سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را نداشتند، از طریق سایت آپارات پخش شد. مجمع با حضور آقایان مسعود بهزادپور به‌عنوان ریاست مجمع، علی کریمی و محسن حسینی به‌عنوان ناظر، هادی خان‌محمدی معاون مالی شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت به‌عنوان دبیر مجمع، سیدعلی شیرازی به‌عنوان حسابرس و دکتر مصطفوی در سمت مدیرعامل رسمیت پیدا کرد.

در ابتدای جلسه، گزارش هیئت مدیره به مجمع در قالب فیلمی کوتاه ارائه شد و پس از ارائه گزارش بازرس قانونی، تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد دستور جلسه، به پرسشهای شرکت کنندگان حاضر در مجمع و همچنین شرکت کنندگان آنلاین پاسخ داده شد. با توجه به بهبود عملکردشرکت در سال 98 تصمیم مجمع محترم تقسیم 350 ریال سود به ازای هر سهم بوده است؛ این رقم در سال گذشته 250 ریال در نظر گرفته شده بود. طبق روال سالهای قبل، سهامداران میتوانند سود مجمع را از بانک تجارت دریافت کنند.

دکتر مصطفوی درخصوص تاثیر رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا بر درآمد برخی از شرکتهای زیرمجموعه مانند شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج و راهکارهای برون رفت از آن توضیحانی ارائه داده و اظهار امیدواری کردند که با اقدامات انجام شده در راستای کسب بازارهای منطقه، روال به حالت سابق بازگردد.