بازدید مدیران گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت از مرکز نوآوری "انرژیک"

بازدید مدیران گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت از مرکز نوآوری "انرژیک"

با توجه به آماده بودن مرکز نوآوری "انرژِیک" جهت  راه‌اندازی، روز چهارشنبه مورخ 99/02/24، مدیران گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت و مدیران عامل شرکت‌های تابعه از این مرکز بازدید کردند.

مرکز نوآوری "انرژیک" توسط شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا و با سرمایه‌گذاری شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، انرژی دانا و سرمایه‌گذاری صنعت نفت در ساختمان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شده است.

"انرژیک" با داشتن فضاهای متنوعی همچون فضای شتاب‌دهی، فضای کار اشتراکی، دفاتر کار اختصاصی، اتاق آموزش، اتاق‌های جلسات، محل استراحت، فضای بازی، رستوران و استقرار در مرکز شهر تهران از مزیت‌های ویژه‌ای جهت استقرار کارآفرینان، شرکتهای نوآور و دانش‌بنیان و نمایندگان شرکت‌های بزرگ حوزه صنعت نفت و انرژی کشور برخوردار است.

نمایندگان شرکت‌های بزرگ و فعال حوزه نفت و انرژی می‌توانند با طرح نیازهای فناورانه خود در "انرژیک" و استفاده از راه‌حل‌های ارائه شده از جانب کارآفرینان و شرکت‌های توانمند، با هزینه کمتری به اهداف خود در رفع مسائل مربوطه دست یابند. شرکت‌های کوچک و نوآور نیز می‌توانند فرایند توسعه شرکت‌های خود را با استفاده از خدمات شتاب‌دهی و شبکه مشاوران و مربیان تخصصی و حرفه‌ای مرکز و دسترسی به بازار فروش شرکت‌های بزرگ تسریع کنند.