مراسم تودیع مدیر اسبق عامل و معارفه مدیر جدید عامل شرکت سوخت رسانی و فرودگاهی اوج

مراسم تودیع مدیر اسبق عامل و معارفه مدیر جدید عامل شرکت سوخت رسانی و فرودگاهی اوج

مراسم تودیع جناب آقای مهندس هرندی، مدیر اسبق عامل "شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج" و معارفه جناب آقای مهندس کاظم‌پور به عنوان مدیر جدید عامل، روز دوشنبه مورخ 99/02/08 در شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت برگزار شد.

در این مراسم، آقای مهندس هرندی با برشمردن مهمترین فعالیت‌های انجام شده در زمان حضورشان، تاکید کردند که خط مشی ایشان همواره حرکت در راستای سیاست‌های هیئت مدیره و همچنین ایجاد شفاف سازی بوده است.

همچنین جناب آقای مهندس سجادی از اعضای هیئت مدیره شرکت نیز ضمن برشمردن ویژگی‌ها و صفات مثبت مدیر اسبق عامل، سابقه کاری آقای مهندس کاظم‌پور را به عنوان عاملی موثر در موفقیت و به اوج رساندن شرکت دانستند. ایشان با تاکید بر اهمیت "شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج" برای گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت، تعدد ذینفعان این شرکت را از جمله مسائلی دانستند که لازم است به آن توجه ویژه‌ای شود.

مدیر جدید عامل نیز با تشکر از اعضای هیئت مدیره و فرصت داده شده، خاطر نشان کردند که نهایت تلاششان را جهت پاسخگویی به اعتماد ایشان، به کار بسته و امیدوار هستند امانت‌دار خوبی برای ارزش‌های ایجاد شده باشند.

در پایان نیز دکتر محمد مصطفوی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت- ضمن تشکر از تلاش‌های آقای مهندس هرندی و قبول مسئولیت از جانب آقای مهندس کاظم‌پور، با آرزوی توفیق برای هر دو نفر، مهمترین اهداف و انتظاراتشان از شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج را مطرح کردند.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر به مدیر اسبق عامل و حکم کاری به مدیر جدید عامل به پایان رسید.