صورتهای مالی   تاریخ انتشار
 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۱۸:۱۶
 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۴۰:۰۹
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۴۵:۲۰
 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۶:۱۱:۲۱
 ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۵۶:۰۸
 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۶:۴۲:۲۳
 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۶:۴۴:۳۸
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱  ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۲:۰۲
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۵۷:۵۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۱:۵۷
 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۰۷:۲۶:۰۴
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۰:۵۴:۱۷
 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۰:۵۲:۲۸
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۲۸:۴۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری نفت قشم) ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۲:۵۹:۴۵ 
 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۱:۴۴:۲۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۲:۱۰
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۰:۰۰
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۵۹:۵۴
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱  ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۱۵:۲۲
 گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۲:۲۳:۳۱
 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۱:۵۰:۱۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۰:۳۸:۱۶
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۴:۵۲:۳۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۴:۴۹:۵۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۴:۱۸:۲۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ره گستر نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۱۲:۰۱
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۷:۰۷
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پاک تانک کیش) ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۵:۱۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی خدمات نفتگران) ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۴:۱۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت واجرای طرحهای نفت گسترقشم)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۳:۰۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نفت یاب)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۱:۱۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۱۹:۵۰
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۱۷:۵۵
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج)  ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴:۵۶:۴۷
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات حفاری صنایع نفت)  ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۴:۱۴:۲۷
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱  ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۷:۲۷:۰۵
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱  ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۰:۱۹:۲۴
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۷:۱۰:۵۶
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۷:۳۶:۴۶
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰  ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۳۳:۰۱
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۵۸:۰۲
 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۱:۴۰:۰۰
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰  ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۴:۰۵:۳۷
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۵:۱۵
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۲۴:۰۳
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)  ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ۱۷:۲۵:۴۲
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰  ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۹:۴۳:۵۱
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج)  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۱:۰۲:۴۰
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۳:۱۴
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۳۶:۳۶ 
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۵۸:۵۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۵۲:۱۵
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۹:۵۷
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۹:۲۰
 اطلاعات و صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت بازرگانی پتروکام لیمیتد (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۹:۵۲:۴۰
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات حفاری صنایع نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۲۸:۵۷
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ره گستر نفت)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۲۷:۱۷
 توضیحات شرکت درخصوص اقدام نسبت به اخذ مجوز فعالیت در زمینه توزیع سوخت مایع و CNG از طریق شرکت سوخت رسانان پتروایرانیان پاک (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۳۳:۵۰
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)  ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۶:۲۹:۰۷
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۷:۱۷:۰۹
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۲:۵۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۵۹:۰۶
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۴:۱۶:۰۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری نفت قشم)  ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳:۲۹:۰۶
افشای اطلاعات با اهمیت  
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۰۷:۵۷:۴۱
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۷:۲۳:۰۵
 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱  ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۷:۰۶:۳۱
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۵:۲۹:۱۲
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۵:۲۳:۳۸
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۸:۱۶:۵۸
 توضیحات شرکت درخصوص وضعیت فروش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت "سرمایه‌گذاری نفت قشم" (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۹:۳۲:۵۲
 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۴:۱۴:۰۵
 اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی شده شرکت بازرگانی پتروکام لیمیتد (به پیوست)  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۹:۱۴:۴۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)  ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۷:۱۵:۱۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۱:۵۰:۴۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۱:۵۰:۴۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)  ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۶:۲۳:۳۰
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شیمیایی نفت گستر)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۹:۰۷
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پاک تانک کیش)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۵:۲۹
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی خدمات نفتگران)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۳:۲۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نفت یاب)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۴۰:۵۴
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کیش)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۳۹:۲۳
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۳۷:۵۶
 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)  ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۸:۳۵:۵

مشاهده صورتهای مالی قدیمیتر.........

 

 

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81

تلفن : 22653657-22653513