توسعه بازار سوخت‏ رسانی هوایی از طریق ورود به سایر فرودگاه‏های کشور و منطقه
توسعه بازار سوخت‏ رسانی هوایی از طریق ورود به سایر فرودگاه‏های کشور و منطقه
در دست اجرا
1396/03/17
1396/04/11
کار فرما

Ø      توسعه بازار سوخت‏رسانی هوایی از طریق ورود به سایر فرودگاه‏های کشور و منطقه

Ø      توسعه سوخت‏رسانی دریایی

Ø      ایجاد برند ایرانی در زمینه سوخت‏رسانی

توسعه بازار سوخت‏ رسانی هوایی از طریق ورود به سایر فرودگاه‏های کشور و منطقه

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81

تلفن : 22653657-22653513