آدرس شرکتهای تابعه

نام شرکت  تلفن  فاکس  آدرس
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک  021-22054574  021-22054638 خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81- طبقه اول
 سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج 021-75032000  021-22651782   خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81- طبقه چهارم
 ره گستر نفت   021-75943 021-26212382   خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81- طبقه دوم
 خدمات حفاری صنایع نفت  021-26212443 021-22654088   خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش- روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81- طبقه چهارم
 شیمیایی نفت گستر  021-22653892 021-22653143  خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش- روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81- طبقه سوم
 جوی گستر نفت  021-22653610  021-22653691  خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81- طبقه سوم

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81

تلفن : 22653657-22653513